Register
Megkérdeztük...
Írta: Bodor Márti   

Október hónapban megtartott soros testületi ülés után Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere és Batta Attila Viktor Mezőtúr város alpolgármestere tájékoztatta a lakosságot az ülésen elhangzott és megvitatott napirendekről.

– A képviselő-testület október 31-én megtartott soros ülésén külön napirendi pontként tárgyalta a Hortobágy-Berettyó közúti gyalogos hídjának felújítását. Milyen döntés született?

H.Zs.: – Önkormányzatunk tulajdonában van a gyalogoshíd, amit annak idején nem vehetett volna át a város, úgy véljük jogi hiba történt. 2011-ben tárgyaltunk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) arról, hogy milyen lehetőség van a probléma rendezésére. Ez a híd már több mint 20 éves és folyamatosan romlik az állapota. Statikailag rendben van, de mindannyian láthatjuk, hogy felújításra szorul. Ehhez több 10 millió forintra lenne szükség, melyet önkormányzatunk nem tud felvállalni, erre nincs forrásunk és jelenleg pályázati lehetőség sincs rá. A képviselő testület most újratárgyalta az ügyet és mivel úgy gondoljuk, hogy a híd felújítását az államnak kellene finanszíroznia, ezért ismét a KKK-hoz fogunk fordulni a megoldásért. Amennyiben a válasz az lesz, hogy nem hajlandóak ezt a feladatot átvállalni, így abban az esetben jogi útra terelődik a dolog és az illetékes bíróság fogja kimondani, hogy mi lesz a híd sorsa. Önkormányzatunk mindent elkövet azért, hogy megtalálja a leghatékonyabb megoldást.

 

– A testület önkormányzati rendeletet alkotott a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról. Melyek lennének ezek?

H.Zs.: – Valóban helyi rendeletet alkottunk az avar és a kerti hulladékok égetésére vonatkozóan. Ez egy hiánypótló, szükséges intézkedés volt. Az elmúlt időszakban történt egy olyan sajnálatos esemény, amikor egy mezőtúri polgárt megbírságoltak, – ez most már járási hatáskör – amiért az udvarán néhány lapátnyi zöldhulladékot égetett el. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogi háttér alapján nem lehet ilyen tevékenységet végezni a városban, úgy gondoltuk, hogy ezen a helyzeten változtatni kell. Ezért született meg az a rendeletünk, amely szerint ősztől tavaszig, amikor a kerti hulladékok keletkeznek, akkor a vonatkozó előírások betartása mellett bárki elégetheti azokat. Hangsúlyozni szeretném, hogy kizárólag csak a kerti, zöldhulladékok elégetéséről beszélünk, tehát ezután sem lehet pet palackot, sem veszélyes hulladékot égetni. Ez a helyi rendelet a www.mezotur.hu városi honlapunkon mindenki számára megtekinthető.

 

– Döntés született az utcanevek megváltoztatásáról is. Mely utcákat érinti ez a változás?

B.A.V.: – Törvény szabályozza, hogy azokat az utca neveket, amelyek a 20. századi diktatúrák aktív részesei, kiépítői, terjesztői nevét viselik, meg kell változtatni. Mezőtúron három utcanév került szóba. Egyik a Gorkij utca. Gorkij egy szovjet forradalmár, költő volt, ez kimeríti a diktatúrában való részvételt. Ez az út Kávási Sándor utcára módosult. A másik érintett út a Landler Jenő utca, ez a Sportpálya közelében van, a Bajnok utca elnevezést kapta. A harmadik pedig a Csuka Lajos utca. Ez egy érdekes dolog, mert három Csuka Lajos is volt Mezőtúron, aki szóba jöhetett, mint névadó, de Szabó András képviselő úr nyomozása alapján a szóban forgó Csuka Lajos, amely nevét lecseréljük, partizán és egyéb pártaktivista tevékenységet folytatott. Az út a Rózsakert utca nevet kapta, mivel ott régen rózsakertészet működött.

 

– Polgármester úr egyeztetést folytatott a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-vel (NIF) az Északi összekötő út helyreállításáról. Mit lehet erről tudni?

H.Zs.: – Ez egy nagyon régóta húzódó dolog. A vasúti beruházás már évekkel ezelőtt befejeződött. Sokáig tárgyaltunk arról, hogy Mezőtúrnak jár-e kártérítés, vagy sem. Végül sikerült megállapodnunk a kártérítési igény jogosságában, hiszen a vasútépítés kapcsán az út állapota jelentősen romlott. Természetesen azt elismertük, hogy az út minősége nem volt kifogástalan a beruházás megkezdése előtt sem. Elfogadásra került egy mindkét fél által jóváhagyott műszaki tartalom, amelyre a NIF forrást biztosít (kb. 40-50 millió forint). Továbbá 2011. év végén beadásra került egy, a belterületi út javítására vonatkozó pályázatunk, amely akkor tartaléklistára került, de most örömmel értesültünk róla, hogy sikeres elbírálásban részesült. Ez egy 360 millió forintos beruházás lesz, ami 110 millió forint összegben az Északi összekötő út felújítását tartalmazza. Viszont felmerült egy jogi probléma, mivel a pályázati illetve a NIF által jóváhagyott összeg is állami forrás. Természetesen nem szeretnénk egyik összeget sem elveszíteni, így elkezdődtek az egyeztetések a NIF-fel és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ÉARFÜ), akinél a támogatási szerződést aláírtam, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne mindkét forrást felhasználni. Dolgozunk a megoldáson. Elképzelhető, hogy mindkét forrás erre az útra lesz fordítható, amely összességében 150-160 millió forint beruházást jelentene.

 

Bodor Márti

 
Copyright © 2018. Mezőtúr és Vidéke. Kelemen Márton - mkskft.hu