Register
Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány
közélet

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány

5400 Mezőtúr

Petőfi tér 1.

Közhasznúsági jelentés 2014. évről

 

 

Számviteli beszámoló fő adatai

Bevételek a közhasznú tevékenységből

Kapott támogatás                                                                0  Ft.

NAV Szja 1%                                                           47.912  Ft

Kapott bankkamatok                                                103.620  Ft

Kiadások

Bankszámla vezetési költség                                      24.089 Ft

Kifizetett támogatások                                              670.000 Ft

Működési kiadások                                                   172.645 Ft

 

A Mezőtúri Hallgatókért alapítvány 2014.évben a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját készítette el.

A mérleg főösszege (eszközök és források): 4.507 ezer Ft.

A tárgyévi eredmény alaptevékenységből:     715 ezer Ft.

Az eszközök között csak lekötött betét és banki betét szerepel.

Források között a NAV magán személyek Szja 1% felajánlásából 47.912 Ft és a banki kamatból származó 103.620 Ft bevétel szerepelt.

 

Az Alapítvány 2014. évi működéséről

A 2001-től közhasznú minősítéssel rendelkező „A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány” a tevékenységét 2014-ben is az „Alapító Okirat”-ban rögzített célkitűzésekkel összhangban végezte. Alapítványi célokhoz nem illeszkedő pályázatok befogadására és támogatásra nem került sor.

A volt hallgatókat és oktatókat tömörítő Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület pályázata alapján az alapítvány támogatta „A volt egyszer egy főiskola Mezőtúron”című, volt hallgatók és oktatók által írt kötet megjelenését az MMBK áprilisi közgyűlésére és évfolyam-találkozókra. Ugyancsak támogatta az alapítvány a volt kar csaknem öt évtizedes tevékenységét bemutató „Emlékterem” létesítésének egyes költségeit az e célból létrejött hallgatói csoport pályázata alapján. A novemberben elkészült és átadott bemutató helyszíne hallgatói és oktatói klub céljára, valamint a rendszeres évfolyam-találkozók során történő igénybevételre is alkalmas.

Fenti pályázatokra összesen 670.000 Ft összegű támogatás kifizetésére került sor.

A hajdani mezőtúri főiskolai kar megszűnése az alapítvány működésének átalakítását igényli. Az erre irányuló alapítói törekvések jogszerű megoldását célzó intézkedések folyamatban vannak.

Mezőtúr, 2015. május 18.

 

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány

Kuratóriuma

 

 
Copyright © 2018. Mezőtúr és Vidéke. Kelemen Márton - mkskft.hu