Register
Közhasznúsági jelentés 2015. évről
közélet

 

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány

5400 Mezőtúr

Petőfi tér 1.

 

 

Számviteli beszámoló

Bevételek a közhasznú tevékenységből

Kapott támogatás                                                                0  Ft.

NAV. Szja 1%                                                           18.196  Ft

Kapott bankkamatok                                                  33.826  Ft

Kiadások

Bankszámla vezetési költség                                      41.526 Ft

Kifizetett támogatások                                              ---------- Ft

Működési kiadások                                                   159.840 Ft

 

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány 2015.évben a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját készítette el.

A mérleg főösszege (eszközök és források): 4.359 ezer Ft.

A tárgyévi eredmény alaptevékenységből    –  148 ezer Ft

Az eszközök között csak lekötött és nem lekötött banki betét szerepel.

Források között a magán személyek személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából (a NAV-tól érkező) 18.196 Ft és a banki kamatból származó 33.826 Ft bevétel volt.

A hajdani mezőtúri főiskolai kar megszűnése miatt az alapítvány csak részlegesen működött, de az Alapító Okirat szellemében és előírásai szerint végezte tevékenységét. A megváltozott helyzet az alapítók részéről az alapítvány működésének átalakítását, újraszabályozását igényli. Mindez tükröződött a tárgyévi támogatásokra irányuló pályázatok hiányában is, ily módon támogatás odaítélése és kifizetés nem történt 2015-ben.

2014-ben az alapítók által megkezdett – az alapítvány részbeni átalakítására irányuló, de 2015-ben be nem fejezett – folyamat befejezése 2016-ban várható, ami alapot adhat az alapítvány módosított feltételek melletti működésére, támogatói körének kialakítására.

 

Mezőtúr, 2016. junius15.

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány

Kuratóriuma

 

 

 

 
Copyright © 2018. Mezőtúr és Vidéke. Kelemen Márton - mkskft.hu