Hírek, közlemények

Tisztelt Pályázó!

 

Módosult a a TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú helyi felhívás, melynek címe: "Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében" (nyílt felhívás), 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei első bekezdésében szereplő:
A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége: 2021.12.31.

2020. június 22.Módosult a TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú helyi felhívás „ „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok" című, 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei első bekezdésében szereplő:
A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége: 2021.12.31.

2020. június 22.Módosult a TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú helyi felhívás, melynek címe: „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása" 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei első bekezdésében szereplő:
A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége: 2021.12.31.

2020. június 22.Módosult a  TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú helyi felhívás, melynek címe: „Civil társadalom erősítése”, 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei első bekezdésében szereplő:
A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége:2021.12.31.

2020. június 22.


Módosult a „ „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú helyi felhívás beadási határideje.

Az új beadási határidő 2020. május 15.
2020. május 07.Módosult a „ „A civil társadalom erősítése"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú helyi felhívás beadási határideje.

Az új beadási határidő 2020. május 15.
2020. május 07.

 


Módosult a "Civil Társadalom erősítése" című, TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú helyi felhívás 6.1.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 5. pontja.

2020. március 12.

 

 


Módosult a „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok" című, TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú helyi felhívás 6.1.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 5. pontja.

2020. március 12.

 

 


Módosult a „ „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2020. január 31.

 

2020. január 06.

 


Módosult a „ „A civil társadalom erősítése"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2020. január 31.

2020. január 06.

 


Módosult a „ „A civil társadalom erősítése"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. november 29.

2019. október 18.


Módosult a „ „A civil társadalom erősítése"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. szeptember 30.

2019. augusztus 26.


A TOP CLLD ESZA típusú helyi felhívásainak 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja alapján A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

Jelen Felhívás keretében a

o    Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége,

o    Általános (rezsi) költségek

o    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

a közvetett költségek. Ezek a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak be a szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a erejéig, megtartva a Felhívás 5.7 pontjában szereplő vonatkozó költségkorlátokat is.”

Közvetlen költségnek számít a projekt során elszámolható minden más költségkategória.

A közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak minősülnek a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, tehát a vetítési alap: a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű ráfordításai költségkategória, amelybe a projektmenedzsment költségei nem tartoznak bele. A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%. A százalékos átalány elszámolásba bevont közvetett költségek kifizetése a vetítési alapot képező költség kifizetésével egyidejűleg történik, attól nem különválasztható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy fentiek alapján valamennyi ESZA típusú projekt esetében kötelező a vetítési alap betervezése. Vetítési alap nélkül tervezett projekt esetében a közvetett költségek nem számolhatók el és a Támogatói Okiratok kibocsátása sem lehetséges. Ezek alapján azon projekteket, amelyekben nem került betervezésre vetítési alap, el kell utasítani, tekintettel arra, hogy a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 72/A. § (8) bekezdése alapján a A HBB feltétellel vagy csökkentett összeggel való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat, és ilyet a HACS sem küldhet az irányító hatóságnak.”

Kérjük, hogy a helyi projektek  értékelési és kiválasztási szakaszában a fentiekben foglaltak figyelembevételével járjanak el!


Módosult a „ „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. augusztus 30.

 

2019. július 16.


Módosult a „ „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. június 28.

 

2019. június 20.


Módosult a „ „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok"”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. május 31.

2019. május 8.


Módosult a „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. április 19.

2019. március 4.


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Civil társadalom erősítése" című (TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú) felhívás.

2019. február 26.


Módosult a „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-1 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. április 18.

2019. február 26.


Módosult a „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. március 29.

2019. január 24.


Módosult a TOP-7.1.1-16-2016-00081 kódszámú pályázathoz tartozó Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) 4. műveleti területe átdolgozásra került. A módosított HKFS az oldalon a Dokumentumtárban megtekinthető.

2019. január 15.


Módosult a „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. február 28.

2018. december 21.


Módosult a „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében”, című, TOP-7.1.1-16-H-081-1 kódszámú helyi felhívás beadási határideje. Az új beadási határidő 2019. február 28.

2018. november 28.


A TOP-7.1.1-16-H-081-1; és TOP-7.1.1-16-H-081-1.2; és A TOP-7.1.1-16-H-081-2 .TOP-7.1.1-16-H-081-3 pályázati felhíváshoz kapcsolódó Segédletek kiegészítésre került a Megalapozó Dokumentum Segédlettel.

2018. október 26.