Mezőtúr Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a -, „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra. A pályázat vissza nem térítendő uniós támogatást nyert, a Támogatási Szerződés aláírására 2017. november 23-án került sor.


A projekt előzményeként megalakult a Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport, amely konzorciumi formában nyújtott be pályázatot. A konzorcium vezetője Mezőtúr Város Önkormányzata.

 

A kedvezményezett neve: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Közösség

A szerződött támogatás összege: 37.500.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt által elvárt főbb eredmények: a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése, a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével, a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése, innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte.

A támogatás terhére az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében. A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok. Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása. Civil társadalom erősítése.

A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 30.

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2016-00081