• TÚRI VÁSÁR MEZŐTÚR

Tisztelt Érdeklődők!

Magyarország Kormánya 285/2020. (VI.17.) 2. § rendelete értelmében:
"A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) - függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől - abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma - beleértve az ott foglalkoztatott személyeket - egy időben nem haladja meg az 500 főt."

A korlátozás a mai napon történt tájékoztatás alapján meghosszabbításra került. Így erre való tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. szervezésében 2020. augusztus 23-ára tervezett Túri Vásár elmarad.

A továbbiakban dolgozunk azon, hogy az arTúr Fesztivál programjai közül, melyeket tarthatunk meg, betartva a rendeletben megfogalmazottakat.

Bízunk abban, hogy találkozhatunk 2021-es Túri Vásáron.

Tisztelettel:
Bordács László s.k.
ügyvezető